"SELAMAT DATANG DI SMP NEGERI 1 WONOGIRI *** SELAMAT TAHUN BARU 2018 *** "
Banner
bptikp jatengpdk jatengrumah belajar
waktu sekarang

Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Bermanfaatkah Website sekolah bagi anda
Ragu-ragu
Tidak
Ya
  Lihat
Statistik
  Visitors : 998860 visitors
  Hits : 34807 hits
  Today : 180 users
  Online : 6 users
:: Kontak Admin ::

smpn1wonogiri    
Status member
 • YASHINTHA INGGAR P. (Alumni)
  2014-06-17 05:36:19
  waaa, setelah sekian lama :\')
 • Pramono Wahyu Ramadhan (Tamu)
  2014-06-15 16:55:22
  PPDB (REGULER) SMK NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 A. Jadwal Pelaksanaan 1. Pendaftaran : 23 s.d. 25 Juni 2014 (pukul 08.00 â 14....
 • SEPTIANA WULANDARI (Alumni)
  2014-06-10 22:39:28
  Apa kabarnya spensa? :3
 • F. Endah Wartani,SPd (Guru)
  2013-09-27 19:06:33
  Terima kasih Tuhan buat berkatMu hari ini
 • DEWI HANANIA NUR ROCHMANI (Alumni)
  2013-09-18 13:01:59
  Kangen spensa, kawan :3

SEJATINING SEPUH

Tanggal : 29-07-2015 22:59, dibaca 1296 kali.

Dados sepuh punika prekawis ingkang sok boten gampil. Tuwa ateges ngenteni metune nyawa, malah wonten ingkang sampun pikun lan kathah kesupenipun. Pramila, sanadyan sampun sepuh/ adiyuswa, Kedah ngudi supados boten ngantos kekirangan pangertosan.

Tiyang sepuh ingkang kirang pangertosan, saget dhawah ing kawontenan ekstrim kalih, inggih punika: Ingkang sepisan Rumaos "wis tuwa gerang (segere arang2), wis loyo, lara2nen, wis ora bisa apa2, wis ora nduwe apa2 lan wis dudu apa2 maneh".

Tiyang sepuh ingkang mekaten rumaos sepi, sepa, lir sepah samun. Sepi tegesipun rumaos tanpa kanca tanpa kanthi, rumaos namung gesang piyambakan Sepa tegesipun gesang boten ngraosaken sakeca, dahar ngunjuk boten kraos eca, lenggah, tindak, sare, inggih boten kraos sakeca.

Sepah, rumaos kados sampah tanpa ginanipun ing bebrayan. Samun, rumaos tanpa aji, kabucal saking bebrayan. Tiyang makaten punika lajeng nuwuhaken semplah ing manah. Minggahipun frustrasi wusana lajeng depresi.Tiyang makaten punika sagetipun namung sambat, boten saget ngaturaken syukur dhateng kanugrahaning Gusti.

Ingkang kaping kalih, Tiyang sepuh ingkang ing pakempalan tumindakipun gonyak ganyuk ngisin-isini. Gonyak ganyuk tegesipun pangandika lan tumindakipun boten trep kaliyan kasepuhanipun. Amargi rumaos "bisa" lajeng kekathahen pangandika, mituruti pamanggihipun pribadi. Boten purun dipun anggep klentu amargi mbujeng pangalembana.Tiyang sepuh ngaten punika winastan gerah post power syndrome, amargi kecalan panguwaos.

KADOSPUNDI DADOS TIYANG SEPUH INGKANG SAESTU? 
Gambaran sejatining sepuh inggih punika: Waspada ing semu, tegesipun mangertosi kersanipun tiyang sanes nadyan boten kawedaraken. Sinamun sinamudana, tegesipun sinaosa pinter nanging kasimpen ing salebeting manah. Kapinteran lan kaprigelanipun boten dipun umukaken. 
Dene menawi dipun suwuni wawasan, anggenipun paring dhawuh kanthi cara ingkang ngremenaken, boten ngremehaken. 

KADOSPUNDI CARANIPUN DADOS SEJATINING SEPUH? 
Kedah kawiwitan kanthi mulat sarira (mawas dhiri) mangertosi kekiranganipun diri. 
Amargi taksih kaparingan gesang dening Gusti, ateges taksih kedah makarya. Wujuding pakaryan saget punapa kemawon, langkung prayogi bilih nindakaken hobby sae. Kadosta: ulah tetanen, nganggit lagu, geguritan, paguyuban karawitan, masak,dugeni yen onten REUNI,jagong yen konco duwe gawe lsp. 
Kangge nyengkuyung mindhaking pangertosan, sae menawi tansah sinau. Sinau punika saget kanthi maos buku2, ugi srawung! kalian kanca. Sinau punika maedahi kangge nyegah tiyang dados pikun, awit nalar tansah dipun asah. Semangat sinau ugi dados tulada tumrap putra wayah. Sing tuwa wae ora kendhat sinau, sing enom kudune luwih tumemen anggone sinau.

Wasana Lepet kupat opore santen, menawi lepat nyuwun gunging pangapunten.


Waosan: SERAT WEDHATAMA anggitanipun KGPAA Mangkunegara IV.

by Trisno InggrisPengirim :
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :

Pengirim : Justtof -  [justloke@edfast-medrx.com]  Tanggal : 02/01/2018
Lasix Without Prescription Fluoxetine Overseas Buy Propecia Europe http://costofcial.com - cialis Viagra Welche Dosierung Fluoxetine Tablet Over Night Henderson Betnovate Ointment <a href=http://costofcial.com>cialis</a> Buy Cheap Online Prescription Viagra Tadalis Sx Soft Cream For Woman Can Men Use Womans Cialis Achat Propecia Europe Chlymidia And Cephalexin Viagra Online Miglior Prezzo http://costofcial.com - cialis Propecia Preis 98 Cialis 10 Mg Quanto Costa

Pengirim : Justtof -  [justloke@edfast-medrx.com]  Tanggal : 28/12/2017
Levitra Alle Donne Buying Dog Thyroxine http://costofcial.com - cialis online Cialis Vancouver Cialis Generique En Ligne Viagra 100 Mg Levitra Generico Affitto <a href=http://costofcial.com>cialis</a> Kamagra Shop 24 Cheapeast Amoxicilina Medication No Physician Approval Viagra Achat En France Cialis Wirkung Erfahrungen Purchase Viagra Cheap http://costofcial.com - cialis propranolol Levitra Composicion Kamagra Oral Jelly Inhaltsstoffe

Pengirim : Guestinvew -  [samburton202@aol.co.uk]  Tanggal : 17/12/2017
guest test post
<a href=" http://kioppoerk.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://kioppoerk.com/">html</a>
http://kioppoerk.com/ simple

Pengirim : Macieklewly -  [fima@cmail.co.pl]  Tanggal : 13/12/2017
Kamera Eken cena <a href=http://eken.co.pl>Kamera Eken cena</a> Kamera sportowa z Chin


   Kembali ke Atas